top
top
citater

Om bogen

Som faglærer har du som værksteds- og klasserumsleder et formelt ansvar for at lede elever og undervisning. Dvs. at det er dig, der skal skabe rammerne for et trygt, inspirerende og behageligt arbejds- og læringsmiljø. Det er dig, der skal vise vejen til gode arbejds- og samarbejdsvaner blandt eleverne. Det er dig, der skal understøtte gode læringsrutiner og gode sociale omgangsformer i klassen. Det er i det hele taget dig, der skal være medskaber af fremtidens håndværkere ved selv at være en god håndværker og ved at skabe et stimulerende arbejds- og læringsrum. Et omfattende ansvar, som nok burde tage pusten fra de fleste.

For er det overhovedet muligt? Er det overhovedet realistisk for en faglærer med en håndværksmæssig baggrund, en kort pædagogisk efteruddannelse og et varierende erfaringsgrundlag at opfylde alle disse krav og på den måde leve op til sin rolle og sit ansvar som faglærer? I praksis er det ikke desto mindre dét, du som faglærer allerede gør. Måske med større eller mindre succes afhængig af, hvem der vurderer indsatsen og i hvilke konkrete situationer, din indsats vurderes. For der vil være mange og delte meninger om, hvad der er god klasserumsledelse. Meninger, som vil være formet af egne oplevelser, erfaringer og pædagogiske "mærkesager".

Det simple budskab
Trods bogens mange råd med indbyggede postulater og muligheder for fortolkning må bogens (forfatterens) eget pædagogiske afsæt og standpunkt dog ikke stå uklart: Definitionen på den gode faglærer har ganske meget at gøre med, at man har interesse i sit fag, vil eleverne, bruger tid på begge dele og i det hele taget gør sig umage med hele tiden at udvikle, forny og udfordre sine undervisningsmetoder.

For alt imens teoretiske populærstrømninger kommer og går og uddannelsespolitiske vinde blæser, står noget tilbage. Noget, som holder sammen på det hele og som usynligt tilpasser sig tiden, eleverne, fagene og måden at være en moderne underviser og elev på. Det er disse erhvervspædagogiske håndtag, denne bog hiver frem – som korte og konkrete gode råd til, hvordan du som faglærer får det bedste ud af undervisningen og af tiden med eleverne.

 

citatercitater
space

 
top